Управителният съвет на ФК Хебър 1918 свиква извънредно общо събрание. Форумът ще се проведе на 12 август от 10 часа на булевард „Георги Бенковски“ 200 (стадион „Георги Бенковски“). Първата точка от дневния ред касае избор на нов председател на УС на дружеството. По втора точка ще се разглежда освобождаване от отговорност на досегашния шеф на УС Найден Шопов.

Останалите четири точки касаят приемане на финансовия отчет на дружеството, промяна в броя на членовете на УС и определяне на лица, които ще могат да оперират с банковите сметки на клуба. В дневния ред е включена и тривиалната точка „други“.