Община Хасково е изпратила покана до две фирми за изработване на общ устройствен план. Това става ясно от обявена обществена поръчка от администрацията, публикувана на сайта днес. Стойността на поръчката е 450 000 лева.

Изработването на Общ устройствен план на Община Хасково включва Екологична оценка и Оценка за съвместимост. В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да изработи Общ устройствен план на Община Хасково в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект. Главната цел на Общия устройствен план на Общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие, се уточнява в решението за откриване на процедурата.

Това е поредната обществена поръчка за изготвянето на Общ устройствен план на Хасково. Припомняме, че през юни, миналата година кметът Добри Беливанов прекрати обявената поръчка, а мотивът бе че според него има нарушения при откриването й. През септември, миналата година, бе обявена нова обществена поръчка. Оферти за участие подадоха 6 фирми, но всички те бяха оценени от комисията като неподходящи и обществената поръчка отново бе прекратена.