8 деца са осиновени през месец май в Хасковска област. Това съобщиха от “Социално подпомагане”.

От тях три деца са в България, а останалите в чужбина. Нови 6 деца са вписани в регистъра за осиновяване.

В същото време действащите приемни семейства в региона са 127. Всички са професионални и в 100 от тях има настанени 131 деца.