Седмокласниците, явили се на НВО, имат право да се запознаят с проверените и оценени работи. Те могат да направят това в Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ на 28 юни, 1 и 2 юли от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч., съобщават от РУО-Хасково. За целта учениците и техните родители следва да носят документ за самоличност.

Резултатите от НВО в VII клас са обявени на сайта https://priem.mon.bg/ .

Запознаването с изпитните работи се извършва при следната процедура:

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика става в присъствие на член на регионалната комисия по оценяването чрез входящия номер, като:ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор, сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата, не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по чужд език става в присъствие на член на регионалната комисия по оценяването чрез входящия номер, като:ученикът и неговият родител виждат оценената изпитна работа, върху която са отбелязани присъдените точки за отговорите, работата не може да бъде снимана, записвана, отпечатвана и изнасяна от залата, не се допуска разглеждане на други изпитни работи.