Във фабрика щели да идват важни хора да сключват сделка. Работниците били предупредени:
- Няма да псувате! Ако ви се псува един друг, ще казвате "Не съм съгласен".
Точно когато дошли бизнесмените, един от работниците изпуснал тежък кашон върху крака на другия, който с насълзени очи занареждал:
- Гошо, не съм съгласен. Не съм съгласен с майка ти, не съм съгласен със сестра ти, не съм съгласен с цялото ти семейство!