Търговският регистът официално вписа новото ръководство на Марица. Съставът на Съвета на директорите е: Йордан Влашки, Веселин Тосев и Кирил Андонов. Христо Христов, който издържаше клуба 8 години, от които 4 във Втора лига, както и Радослав Куцев са заличени от ръковдиството на клуба, показва справка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.