Две мутри са в джакузито:
- Твоята охрана колко човека е?
- 11, а твоята?
- И моята е 11, да направим едно мачле?