Депутат - персона, която взема парите от богатите и гласовете на бедните за да ги защитава един от друг.