Жена към пияния си съпруг:
- Да не си се побъркал? Защо опитваш да отключиш вратата с цигара?
- Нима? Значи съм изпушил ключа!