Няма много доказателства, че жените са по-умни от мъжете, но никоя жена няма да тръгне да пише "П*ТКА" по стените.