Седи си един в кръчмата. Влиза един тичайки и вика:
- Пешо, там таковат жена ти!
Мъжът скача, тича навън и в този момент го блъска една кола. Идвайки в съзнание в болницата си мисли:
"Много нервен съм станал, нито съм Пешо, нито съм женен!"