Ходила да бере зеле 2 месеца в Англия, прибере се в България:
- ОФФ, КАК БЕШЕ ТАЗИ ДУМА НА БЪЛГАРСКИ!?