В известен курорт си говорят двама големи инвеститора:
- А коя е тази интересна дама там, която нито плува, нито се пече, все постоянно лежи на сянка?
- Това е икономиката на България.