Примерен психотест за кондуктори.

Първи въпрос: „Добре ли сте?”
Отговор: „Не. Хлопа ми перфоратора”.

Втори въпрос: Какво обичате да правите в свободното си време?
Отговор: Да късам билетчета и нервите на хората.

Трети въпрос: Какво обичаш да ядеш?
Отговор: Бой и нищо друго.

Четвърти въпрос: Пазите ли си дрехите?
Отговор: Не, обичам да си мачкам синьото елече и да си го слагам в джоба на дънките.

Пети въпрос: Защо искате да започнете при нас работа?
Отговор: Защото за никъде другаде не ме искат.

Ставаш. Следващият кандидат.