Защо започнала войната в Югославия - Мадлин Олбрайт събира политиците и генералите на НАТО и ги пита:
- Сега любов ли ще правим или война?
- Война - отвръщат всички в един глас.