Ленин на конгрес:
- Другари, комунизмът е на хоризонта!!!
- А какво е хоризонт, Владимир Илич?
- Хоризонт - това е една недостижима линия...