След всичкия този алкохол по празниците,
днес направо не мога да го гледам вече
алкохола! Явно ще ми се наложи да пия със
затворени очи...