Купувач към продавач на пазара:
- Тия домати що миришат на ракия?
Продавачът отстъпва две крачки назад:
- Сега как е?