Производителите на чадъри се молят за дъждовно лято.
Производителите на сандали се молят за сухо лято.
Производителите на бира се молят за горещо лято.
И само производителите на ракия не се молят, а произвеждат, произвеждат…