Клиент влиза в кръчмата и поръчва:
- Една голяма ракия и най-дългата сламка.
- Но ракия не се пие със сламка! И защо най-дългата? - учудва се келнерът.
- Лекарят ми каза да стоя по-далече от алкохола.