Един господин се прибира вкъщи доста пиян. Влиза в банята и се спъва в кофа, поставена от жена му не съвсем на място. Ядосан, той хваща кофата за дръжката и я изхвърля през прозореца.
- Ай! - чува се вик отдолу.
- По дяволите! - мърмори господинът. - Май вътре имаше някой!