Мъж кандидатства за работа в частна фирма и му дават да попълни въпросник. Един от въпросите е "Осъждан ли сте?" Мъжът решително вписва "не". Следващият въпрос гласи: "Поради какви причини?". Човекът се колебае малко и вписва: "Не успяха да ме хванат."