Знам си нормата, само че не мога да я стигна - падам още преди това.