- Генко, ставай! Нали ще ходиш за риба! Вече е пет часа сутринта!
- Не искам.
- Искам да готвя прясна рибка.
- Щом искаш ти отиди тогава.
- Ще ти дам ракия за тем!
- Колко?
- Две.
- Малко е!
- Малко ли?! Нека са четири тогава.
- Уф, да ти се и не види! Давай ракията.
- Ето ти твоята ракия, и искам два дена да не те виждам, скъпи!