- Иване, какво ще пиеш: бира, вино, ракия, коняк?
- Да, в този ред ще ги пия.