Момче и блондинка в колата.
Момчето:
- Искаш ли да пусна малко климатика?
Блондинката:
- Да, разбира се, аз слушам всичко!