Компютърен специалист пита блондинка:
- Имате ли външна памет?
- Не, нямам.
А една жена, която ги слушала, казала:
- Глупако, та тя вътрешна памет няма, а ти външна искаш да има!