- Какво казал левият крак на блондинката на десния?
- Ами нищо. Те никога не са се срещали!