Приключвайки прегледа на невероятно красива блондинка, докторът казва:
- Много сте болна. Та значи: не се връщате в работата, а се прибирате веднага вкъщи. Съблечете се и си легнете в леглото. Изпийте три бутилки от лекарството, което ви приготвям. По някое време ще ви налегне лека дрямка. На никой не отваряйте и не отговаряйте на телефонни обаждания, докато не чуете три кратки почуквания на вратата...