Мишка - това е животно, пътят на който е запълнен с припаднали в безсъзнание жени.