Срещат се двама приятели:
- Разправят, че си се оженил за жена, за която не си и мечтал.
- Правилно разправят...Нали не мислиш, че мога да мечтая за такава кучка?!