Срещат се две жени в парка, които си разхождат кучетата.
- Чувам, че дъщеря ти се е омъжила. Как е зетят?
- Засега е зле с дресурата. За половин година е научил само две команди: легни и разходка.