Работи си една жена в банка. Там трябва на всички да се усмихва, демонстрира приветливост.
После обаче пристига вътрешна заповед, в която се забранява вече усмихването, а се иска просто дружелюбен израз на лицето.
Оказало се, че ръководството на банката преразгледало своята политика след жалба на клиентка, която съобщила, че касиерката "ехидно се усмихвала, давайки ми моята малка заплата".