Слънчев бряг.
Августовска вечер.
Към патрулиращ полицай се втурва ужасен германец:
- Хер полицист, там, под кея, един човек прави с*кс…
- България е свободна страна, господине! Ние уважаваме любовта!
- Ама той прави с*кс с труп…
- Успокойте се! Вече наминах и погледнах. Сторило ви се е! Не е труп! Англичанка е!