СТК при ЗС на БФС - Пловдив съобщи, че пролетния полусезон при децата и юношите, в групите администрирани от Зоналния съвет, ще стартира както следва:

 

 • Зонална група "U19" - 04/05 март 2023 година
 • Зонална група "U17" - 18/19 февруари 2023 година
 • Зонална група "U15" - 18/19 февруари 2023 година
 • Областна група "U17" - 04/05 март 2023 година
 • Областна група "U15 А" - 04/05 март 2023 година
 • Областна група "U15 Б" - 25/26 февруари 2023 година
 • Областна група "U13" - 11/12 март 2023 година

СТК при ЗС на БФС - Пловдив съобщава, че пролетния полусезон за подготвителните групи администрирани от Зоналния съвет ще стартират както следва:

 • Футбол 11(2010)                                  18/19 март 2023 година
 • Футбол 9(2010)                                    19 март 2023 година
 • Футбол 9(2011-А,Б,В)                          11/12 март 2023 година
 • Футбол 7(2012 - А)                              18 март 2023 година
 • "Футбол 7(2012 - Б)                             19 март 2023 година
 • Футбол 7(2012 - В)                              18 март 2023 година
 • Футбол 7(2013 - А)                              19 март 2023 година
 • Футбол 7(2013 - Б)                              19 март 2023 година
 • Футбол 7(2013 - В)                              12 март 2023 година
 • Футбол 5(2014/15 - А)                         19 март 2023 година
 • Футбол 5(2014/15 - Б)                         19 март 2023 година
 • Футбол 5(2014/15 - В)                         19 март 2023 година
 • Футбол 5(2014/15 - Г)                         19 март 2023 година