На заседание от 24.11.2022 г. Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на дежурния представител на БФБаскетбол на мача Левски - ЦСКА Тодор Иванов. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

„1. Налага на старши-треньора на БК „ЦСКА София“ – Росен Барчовски, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 30 между отборите на БК „Левски“ и БК „ЦСКА София”, проведена на 21.11.2022 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на БК “ЦСКА София” – Росен Барчовски е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона за старши-треньора, което предопределя размера на наказанието му.

Налага на старши-треньора на БК „ЦСКА София“ – Росен Барчовски, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.35, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 30 между отборите на БК „Левски“ и БК „ЦСКА София”, проведена на 21.11.2022 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на БК “ЦСКА София” – Росен Барчовски е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е второ за сезона за старши-треньора, което предопределя размера на наказанието му.“

Въз основа на същия доклад ДАС:

„Налага на помощник-треньора на БК „Левски“ – Константин Папазов, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 30 между отборите на БК „Левски“ и БК „ЦСКА София”, проведена на 21.11.2022 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на помощник-треньора на БК “Левски” – Константин Папазов е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона за помощник-треньора, което предопределя размера на наказанието му.“

На същото заседание бе разгледан доклад от Владимир Атанасов за мача Балкан – Черноморец, въз основа на който ДАС реши:

„1. Налага на Мунис Туту, състезател с № 3 от отбора на БК „Черноморец Бургас“, глоба в размер на 400 (четиристотин) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 29 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Черноморец Бургас”, проведена на 19.11.2022 г.

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 3 от отбора на БК „Черноморец Бургас“ – Мунис Туту е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е четвърто за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.“

Въз основа на доклада на Борислав Пелтеков за мача Спартак Плевен – Черно море Тича Дисциплинарно-административният съвет реши:

„1.  Налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40 т.4 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.7, ал.1, т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за неизправни измервателни уреди в среща № 27 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „Черно море Тича”, проведена на 21.11.2022 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за 24 секунди не отчита в 1/10 (десети) последните 5 секунди от периода на 24/14 секунди, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ.  С предишно решение, ДАС отправи указание до БК „Спартак Плевен“ да бъдат отстранени нередовностите на измервателните уреди до следващата среща на клуба. С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, указанията на ДАС не са изпълнени. Предвидената имуществена санкция в чл.40 т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид това, че има отправено предупреждение и това че нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.“

Въз основа на доклада на София Масларова за мача Шумен – Ямбол ДАС:

„1. Налага на Майк Адеунми, състезател с № 10 от отбора на БК „Шумен“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 26 между отборите на БК „Шумен“ и БК „Ямбол”, проведена на 19.11.2022 г. в гр. Шумен.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 10 от отбора на БК „Шумен” – Майк Адеунми е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

Налага на Майк Адеунми, състезател с № 10 от отбора на БК „Шумен“, глоба в размер на 300 (сто) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 26 между отборите на БК „Шумен“ и БК „Ямбол”, проведена на 19.11.2022 г. в гр. Шумен.

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 10 от отбора на БК „Шумен” – Майк Адеунми е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е трето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.“

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.