Един пиян отива при DJ и му казва:
- Ей уи, моеш и да ми пуЩиш онаа песен за сливата?!
DJ-я слисан, седи и го гледа и му вика:
- Я ми я запей таа песен, че нещо неМоа са сета кояаа...
И он започнал:
- Сбогооом да ноооосиш тааз слиииваа...