- Къде пропадна?! Във всички болници звънях!!
- Кога ще запомниш, в коя точно работя?