- Знаеш ли, този филм наистина е направен съвсем по книгата. Заспах точно на същото място.