- Ти винаги си толкова чист, спретнат, бръснат, с чиста яка. Вижда се, че си от добро семейство с добри традиции. Кой мислиш е "виновникът" за това - майка ти или баща ти?
- Изпълнителнинят директор...