- Келнер, кажете защо това ястие се казва така странно: "Разбойническо рагу"?
- Ще разберете, когато ви донеса сметката.