Дъщерята на Путин кандидатства в институт.
Огромен конкурс - 50 института за една дъщеря.