- Започнахме да живеем по-добре! - каза правителството.
- Радваме се за Вас. - помисли си народа.