Когато ме попитат какво предпочитам вино или жени, отговарям така:
- Зависи от годината на производство...