Офталмолог:
- Прочетете тази сричка!
- Не мога.
- Късоглед сте!
- Уф! Малко ми е, че съм неграмотен, а и късоглед!