- Як купон беше вчера, а!? Кой имаше рожден ден?... Сватба ли?... Ама как моята?!?!