Влиза в бара мъж и сочейки един мъртво пиян, паднал под бара, казва на бармана:
- Същото и за мен.