Двама пияници си говорят:
- Да ти викам ли такси?
- Викай ми както си искаш!