Бира - полезна и вкусна напитка, но не трябва да се злоупотребява с нея. Ако бирата почне да прелива от ушите, то повече не пий, поне час-два.