Срещат се сутринта двама пияници.
- Ти закусил ли си вече? - пита единият.
- Не, нито капка.